Karaktärspapper

Här kan du hämta karaktärspappret som återges på sidan 213 i regelboken, som PDF för enkel utskrift. Självklart står det dig fritt att skriva ut, dela och på andra sätt använda det till spelet som du behagar.

Länk till karaktärspapper