Nya besvärjelser

(Sidan är under utveckling.) De besvärjelser som tillkommit i de äventyr som publicerats sedan Monster & Magi släpptes i början av 2018 beskrivs nedan. Många besvärjelser har engelska förlagor; dess engelska namn återges efter beskrivningen. (Observera dock att förlagorna många gånger endast tjänat som inspiration, och att somliga besvärjelser inte har några förlagor.) Vi har här i många fall nyttjat den så kallade Open Gaming-licensen för att återanvända innehåll. Vi anger i de fall det är aktuellt titeln på det Monster & Magi-äventyr som besvärjelsen dyker upp i. Vi inkluderar både officiella Togo Galthus-äventyr och de inofficiella serierna TSR-klassiker och Övriga.


Första nivån, etc

dvala, eldfälla, framkalla eld, geckofötter, hypnotiskt mönster, släcka

Dvala

Klass: Magiker, Präst
Nivå: 4
Räckvidd: 10 meter plus 2 meter per grad
Varaktighet: 10 minuter per grad

Dvala är en kraftfull variant av besvärjelsen sömn. Men till skillnad från sömn kan dvala endast kastas på en varelse. Å andra sidan kan den varelsen vara upp till 12:e graden eller ha 12 KPT. Se sömn i Monster & Magi för övriga detaljer.

(Likdrottningens hämnd)

Eldfälla

Klass: Magiker
Nivå: 4
Räckvidd: Beröring
Varaktighet: Special

Eldfälla kan läggas på alla föremål som kan stängas (dörr, kista, flaska, etcetera), men som inte har en annan besvärjelse (som lås). Det går inte att lägga eldfälla på ett föremål som redan har en motsvarande besvärjelse, eller vice versa. Öppna påverkar inte eldfälla. När det som besvärjelsen lagts på öppnas, kommer fällan att utlösas. Den som lagt besvärjelsen kan däremot öppna och stänga föremålet utan fara. Eldfälla skapar en explosion av flammor med en två meter radie. Alla inom eldklotet tar 1t4 i skada, plus 1 per grad magikern som la besvärjelsen har. Ett framgångsrikt räddningsslag mot drakeld halverar skadan. Föremålet eldfälla lades på tar inte skada av den magiska elden. Det är dubbelt så svårt att upptäcka en eldfälla, och misslyckat försök att desarmera den utlöser den.

Engelsk term: Fire trap (Besvärjarens fäste)

Framkalla eld

Klass: Magiker
Nivå: 1
Räckvidd: 3 meter
Varaktighet: Special

Med denna besvärjelse kan den magiker eller präst som uttalar den, framkalla eld motsvarande en facklas flammor. Magin måste läggas på brännbart material inom tre meter från besvärjaren.

(Värdshuset Misteln)

Geckofötter

Klass: Magiker
Nivå: 1
Räckvidd: Beröring
Varaktighet: 1 rond + 1 rond per grad

Besvärjelsen har fått sitt namn efter geckoödlan, eftersom den kan klättra på helt vertikala och plana ytor, till och med under tak. När besvärjelsen läggs på en karaktär kan denne klättra likt en geckoödla med sina händer och fötter; den förtrollade kan med lätthet klättra över alla fasta ytor i sin normala förflyttningshastighet, liksom under tak. Båda händer och båda fötter krävs för klättring; det går inte att strida eller kasta besvärjelser under tiden. Stillastående går det att ha en hand fri, och kasta besvärjelser eller hantera ett svärd till exempel, men eftersom karaktären inte samtidigt kan flytta runt får denne -4 i skyddspoäng.

Engelsk term: Potion of climbing (Besvärjarens fäste)

Hypnotiskt mönster

Klass: Magiker
Nivå: 2
Räckvidd: 15 meter
Varaktighet: Special

Med denna magi skapar magikern en mångfärgat, oupphörligt skiftande mönster i luften. Det får alla varelser som ser det att bli fängslade av fascination för mönstret, och så länge magikern fortsätter att koncentrera sig på att upprätthålla det vackert glimrande mönstret kommer de att stirra. Besvärjelsen kan fånga varelser upp till 24 grader/KPT; det vill säga, till exempel en pluton vättar eller ett halvdussin ödlemänniskor eller en jätte. Offren måste vara inom 10 meter från mönstret, och mönstret kan läggas upp till 15 meter från magikern. Alla som ser det hypnotiska mönstret får ett räddningsslag mot magi. Under tiden magikern upprätthåller sin illusion måste han eller hon hålla händerna i luften och vrida och vända dem; det kräver viss koncentration men magikern kan till exempel meddela sig under tiden.

Engelsk term: Hypnotic pattern (Korpvindens öden)

Släcka

Klass: Magiker
Nivå: 2
Räckvidd: 15 meter
Varaktighet: Omedelbar

Med denna besvärjelse kan magikern släcka alla naturliga ljuskällor inom en omkrets av tre meter i diameter, från den plats där besvärjelsen läggs (detta inkluderar eldstäder och motsvarande). Magin lägger inte mörker utan får alltså eldbaserade ljuskällor att slockna. Det finns inget som hindrar en från att tända exempelvis en ny fackla eller samma fackla, som besvärjelsen släckt. De som håller i en ljuskälla (fackla, lykta, ljus) får ett räddningsslag mot magi; lyckas slaget slocknar inte elden.

(Troglodyternas herre)