Nya magiska föremål

Nedan beskrivs de magiska föremål som återfinns i Monster & Magi-äventyren, både officiella och inofficiella. Om engelsk förlaga finns anges namnet på detta efter beskrivningen, tillsammans med titeln på det äventyr där föremålet kan hittas. Observera dock att även om det finns en förlaga till givet magiskt föremål, är de inte här nödvändigtvis identiskt med “originalet”.

De tusen besvärjelsernas bok, Den magiska konsten, druidsalva, dödsskarabé, eldklotssmycke, god natts sömn, Godenhetens/ondskans talisman, Krögarens armskydd, Keggmans salva, motvallsring,mättnadsdryck, skrumpningsstav, tankeöverföringsmedaljong, tillkalla kentaur-horn, Tritons armband, underverksspö, ymnighetsmagins volym

De tusen besvärjelsernas bok

Den som har De tusen besvärjelsernas bok i sin ägo kan kasta en trollformel en gång per dag, oavsett klass. Besvärjelsen som ägaren kan kasta avgörs av den sida i boken som är uppslagen. För att byta besvärjelse vänder ägaren blad, men han eller hon vet aldrig i förväg vilken besvärjelse som presenteras på nästa sida, och ingen kan bläddra tillbaka. Boken måste inte vara uppslagen för att magin ska fungera, men alltid när boken öppnas, öppnas den på aktuella uppslag. När sista sidan vänds försvinner boken. All våldsam åverkan på boken får den att försvinna. Den som äger boken behöver inte bära den med sig för att kunna kasta dess besvärjelse; boken kan till exempel lämnas kvar på ett gömställe när ägaren drar ut på äventyr. Om ägaren till De tusen besvärjelsernas bok inte kan den besvärjelse som boken ger, kommer denne att drabbas av en grads energitömning. Effekten är ihållande bara av att äga boken, men försvinner i samma ögonblick den överlämnas till någon annan. Om ägaren är en magiker som kan besvärjelsen boken tillhandahåller, kan han eller hon kasta den två gånger per dag (vid sidan av möjligheten att kasta besvärjelsen utan bokens hjälp). Det går inte att använda bokens besvärjelse som en besvärjelserulle, det går inte heller att kopiera bevärjelser ur boken; de är helt enkelt inte nedtecknade på ett sådant sätt, utan ägaren får besvärjelsen till sig via bokens speciella magi. Varje gång en besvärjelse kastas finns det en risk att boken vänder blad, enligt tabellen nedan.

Engelsk term: Book of infinite spells (Besvärjarens fäste)

Den magiska konsten

Den magiska konsten är en legendarisk volym som finns i blott några få kopior runt om i världen. Den goda magiker (enligt spelledarens bedömning) som studerar texten under en hel vecka – då denne inte kan ägna sig åt något annat – erhåller så mycket kunskap om magiska krafter att hans eller hennes erfarenhetsnivå stiger till halva värdet av nästa grad. (Till exempel, en femte gradens magiker kommer att ha 60 000 i EP, och kan alltså vid tillfälle uppgraderas till sjätte gradens magiker.) Men den onda magiker (enligt spelledarens bedömning) som studerar boken måste lyckas med ett räddningsslag mot magi för att inte drabbas av förvirring. Detta tillstånd kan endast avhjälpas med upphäv förbannelse lagd av någon med samma eller högre grad än den som drabbades. Den förvirrade är själv oförmögen att förstå detta.

Engelsk term: librum of gainful conjurations (Förräderi i Dunador)

Druidsalva

Denna eftertraktade salva med viss magisk kvalitet kan dra gift ur sår, bota sjukdom samt hela skador. Burken är ofta liten och lätt att bära med sig, snarast som en ask av trä, och räcker till fem behandlingar. Gift neutraliseras genom att stryka salvan över förgiftade såret. (Druidsalva neutraliserar inte gift som svalts.) På motsvarande sätt kan sjukdom botas och feber sänkas. Stryks salvan på eller vid sår läker karaktären 2t6+2 i kroppspoäng.

Dödsskarabé

Detta magiska föremål ser vanligtvis ut som en brosch som föreställer en grön skalbagge. Men den som håller broschen i handen under en rond, eller bär den under en minut, får en mardrömslik upplevelse. För skarabén förvandlas till ett levande monster, stort som en näve, som genast börjar äta sig in i bärarens kropp. Den strävar efter att gräva i bål eller bröst och äter sig lätt genom läder och tyger. Monstret äter sig in i kroppen och dödar offret med ett bett i hjärtat. Från det ögonblick att den börjar tugga sig in i kroppen tar det endast en rond.

Om monstret behöver springa längs armen eller motsvarande för att nå offrets överkropp, dödas offret under rond två. Har offret metallrustning äter sig monstret in i en glipa i rustningen eller halsen eller annan oskyddad del, och dödar offret under rond tre. Slås monstret undan innan det äter sig in (vilket kräver framgångsrikt överraskningsslag och attackslag, med SV 18) faller det till marken och återgår till att vara en brosch. Om monstret dödar offret fortsätter det äta en stund, innan det kommer ut igen och faller till golvet som en brosch.

Placeras dödsskarabén i en ask av trä, ben, elfenben eller metall kommer den inte till liv. Den förvandlas och attackerar endast om någon håller eller bär broschen.

Engelsk term: Scarab of death (Besvärjarens fäste)

Eldklotssmycke

Detta till synes ordinära smycke består av ett antal mässingkulor som hänger från en länk Bäraren kan med lätthet rycka loss en kula och slänga den mot fienden (samma avståndsregler som vial, se sidan 47 i Monster & Magi). Där kulan träffar briserar ett eldklot, som om besvärjelsen kastades av en 3-8:e gradens magiker (1t6+2). Endast bäraren kan rycka loss kulor från halsbandet, och smycket måste också bäras för att fungera på det beskrivna sättet.

Engelsk term: Necklace of fireballs (Likdrottningens hämnd)

God natts sömn

Den som dricker en god natts dryck kommer inte att attackeras så länge denne sover. En dos ger en god natts sömn. En typisk flaska innehåller tre doser.

(Värdshuset Misteln)

Godhetens/ondskans talisman

Om en god överstepräst har den mäktiga talisman, kan denne få en ond präst att slukas av en brinnande klyfta som öppnar sig vid dess fötter. Den onde prästen faller hjälplöst ned till den brinnande underjorden. Den som bär godhetens talisman måste vara god, och om prästen inte är genomgod i alla sina handlingar och tankar få den onde prästen ett räddningsslag mot magi. Godhetens talisman har sju laddningar. Den kan inte laddas med ny energi av samma slag. Om en ickegod präst rör denna talisman tar denne 4t8 i skada, och om en ond präst rör godhetens talisman tar denne 4t12+4 i skada. Varelser som inte är präster påverkas inte av talismanen.

Ondskans talisman fungerar precis som godhetens, men givetvis kan den endast användas av onda präster mot goda präster, och så vidare.

Engelsk term: Talisman of ultimate evil (Besvärjarens fäste)

Keggmans salva

En dos Keggmans salva neutraliserar gift, botar sjukdom eller helar skador (3t6). En slumpmässig burk innehåller 2t6 doser.

Engelsk term: Keoghtom’s oinment (Förräderi i Dunador)

Krögarens armskydd

Krögarens armskydd är ofta av diskret karaktär, såsom breda, tunna metallband kring handlederna. Magin ger samma effekt som rustning, det vill säga bäraren får högre skyddspoäng. +2 är typiskt, men varianter upp till +4 har skapats. Magin fungerar endast om bäraren för övrigt saknar rustning, varför armskydden är särskilt populära bland folk som inte kan eller vill bära rustning men som ändå riskerar att hamna i strid. Däremot fungerar magin tillsammans med likartade ting, till exempel skyddsringar.

Mättnadsdryck

Elixiret ger samma effekt som en dagsranson av mat och vatten. Den magiska drycken levereras vanligtvis i mycket små flaskor á en dos, eller små flaskor med tre doser.

(Värdshuset Misteln)

Motvallsring

Denna förbannade ring gör det omöjligt för bäraren att hålla med. Det spelar ingen roll vad som sägs, bäraren intar med övertygelse motsatt ståndpunkt. Trots att bäraren är obstinat och orimlig, kommer han eller hon däremot inte att skada sig själv till följd av sin inställning. När ringen väl är på fingret går det inte att ta av den, med mindre än en upphäv förbannelse eller motsvarande magi. Observera att bäraren kommer att argumentera emot en sådan lösning. Motvallseffekten kan ha lagts på en ring som redan har en annan, eventuellt önskvärd effekt.

Skrumpningsstav

Skrumpningsstaven är ett +1-vapen som gör 1t6+1 i skada. Används två laddningar när stavbäraren träffar sin motståndare föråldras offret tio år, vilket kan sänka vissa egenskaper enligt spelledarens bedömning. Om tre laddningar används vid träff kommer en av motståndarens lemmar att förtvina och bli oanvändbar om denne inte lyckas med ett räddningsslag mot magi. (Vilken arm eller vilket ben som drabbas kan avgöras slumpmässigt med 1t4 eller efter spelledarens huvud.) Monster som inte åldras är immuna mot dessa effekter (till exempel demoner, vampyrer och odöda över huvud taget). Effekterna av skrumpningsstaven är kumulativa, så ett enda slag kan göra skada, få offret att föråldras, samt få exempelvis en arm att förtvina. Att få en alv eller dvärg att föråldras är tämligen poänglöst, och att göra en drake äldre kan visa sig vara en olycklig strategi.

Engelsk term: Staff of withering (Besvärjarens fäste)

Tankeöverföringsmedaljong

Medaljongen är ofta helt simpel, blott en liten, enkelt dekorerad metallskiva som hänger i en halskedja. Bäraren kan projicera sina tankar till en viss, känd person inom en kilometers avstånd. Det kräver koncentration och är en smula utmattande. Bäraren kan inte ägna någon längre tid till tankeöverföringen, och det är ingenting han eller hon gärna gör flera gånger per dag. För varje gång tankeöverföring används är det 10% risk att bäraren drabbas av en grads energitömning, kumulativt fram till dygnsvila, plus 10% risk per minut magin används. Ju högre visdom bäraren och mottagaren har, desto tydligare är överföringen; har endera part under 8 i visdom är det svårt att uppfatta vad som sägs, har båda över 12 blir tankeöverföringen tydlig. En person med visdom över 12 kan lugnt ignorera överföringen om han eller hon vill, men har denne under 8 går det inte att värja sig från den, och har personen 8-12 krävs ett framgångsrikt egenskapsslag mot visdom för att själv kunna välja.

Tillkalla kentaur-horn

De kentaurer som befinner sig inom tio kilometers avstånd kommer att skynda till hornblåsaren i tron att det är en frände eller allierad som behöver hjälp. Visar det sig att det var en främling som okynnesblåste får kentaurerna nästa gång ett räddningsslag mot magi, modifierat med +2 till kentaurens fördel. Om kentauren trots detta rider till undsättning igen, och det åter igen visar sig att det inte var en frände i nöd (eller motsvarande) kommer denne kentaur inte att hörsamma signalen i framtiden. De kentaurer som lystrar till signalen och finner att det inte var en frände som blåste i hornet kommer att kräva hornet av denne. De kommer inte att ge sig in i en hopplös eller dum strid på liv och död för hornets skull, men inte desto mindre insistera på att få tillbaka det som tillhör dem.

(Värdshuset Misteln)

Tritons armband

Detta är ett band av tunna guldplattor med infattade jadestenar. Det anpassar sig efter bäraren och kan till och med bäras både runt armen eller runt midjan som ett bälte. Med Tritons armband kan äventyraren simma och dyka som en triton. Bäraren har förflyttning 18 när denne simmar och 14 när han eller hon dyker.

Underverksspö

Underverksspöet är ett kraftfullt magiskt föremål, med oförutsägbar och inte alltid hjälpsam effekt. Varje gång stavens används sker en slumpmässig effekt, enligt listan nedan (eller en lista spelledaren skapar). För att framkalla en magisk effekt måste stavbäraren rikta staven mot någon eller något och uttala kommandoordet.

01-05 – Den varelse staven riktas mot blir långsam i tio ronder.

06-10 – Ljus kastas på målet.

11-15 – Den som använder staven tror att effekten blev den som ytterligare ett tärningsslag på listan anger.

16-20 – En kraft vind blåser genom platsen och utsläcker alla brinnande ljuskällor.

21-25 – Stavbäraren kan plötsligt läsa offrets tankar i 1t4 ronder.

26-30 – Den som använder staven får spegelbilder som om en sjätte gradens magiker kastade besvärjelsen.

31-33 – Ett skyfall täcker en 20 meters radie kring kastaren, under en hel rond.

34-36 – Stavbäraren kastar frammana djur, varpå en brunbjörn dyker upp till hans eller hennes tjänst.

37-46 – En blixt avskjuts mot offret.

47-49 – Hundratals fjärilar sprutas ut ur stavens ände och förblindar alla under två ronder.

50-53 – Offret förminskas (som drycken med samma namn).

54-58 – Platsen läggs i mörker (som besvärjelsen med samma namn).

59-62 – Gräs växer omedelbart upp på ett 50 kvadratmeter stort område framför staven. Växer det redan gräs på området, blir stråna tio gånger större.

63-65 – Den staven pekar mot antar gasform under tio minuter.

66-69 – Offret paralyseras i tre ronder.

70-79 – Ett eldklot skjuts ut ur staven.

80-84 – Stavbäraren blir osynlig.

85-87 – Löv börjar växa ur offret kläder, päls eller motsvarande.

88-90 – 20 ädelstenar sprutar ut ur staven. 1t20 av dem träffar och gör 1 i skada. Ädelstenarna är värda 10 guldmynt styck.

91-95 – Framför staden uppstår fascinerande ljusfenomen. De som misslyckas med räddningsslag mot magi står häpet och stirrar i 2 ronder eller tills de blir attackerade.

96-97 – Offret får en klar blå nyans.

98-00 – Offret förstenas.

Engelsk term: Wand of wonder (Besvärjarens fäste)

Ymnighetsmagin volym

En tjock, läderinbunden bok med metallbeslag, fylld av åtråvärda kunskaper. Den magiker som ser Ymnighetsmagins volym i ett tunnelsystem kommer troligtvis att sträcka sig efter den med darrande händer.

Den icke-onde magiker som ägnar denna volym en veckas ostörda studier får så mycket erfarenhetspoäng att karaktären hamnar mellan nästkommande grad, och graden efter den. I samma ögonblick kommer boken att försvinna med en liten smäll följt av ett rökmoln, och magikern kan aldrig mer dra nytta av en volym av denna typ.

Till exempel, en sjunde gradens magiker som har 100 000 i EP studerar Ymnighetsmagins volym. För att bli åttonde gradens magiker behöver han eller hon 150 000, och för att bli den nionde 300 000 EP. När magikern är klar med sina studier kommer han eller hon att ha 225 000 EP och är redo att gå till en läromästare för att bli en åttonde gradens magiker.

Onda magiker som börjar läsa boken tar 4t6 i skada och blir medvetslösa lika länge. Personer som inte behärskar magi blir genast förvirrade och temporärt svaga, men tvingar de sig att studera den blir de galna. Endast ta bort förbannelse följt av en månads vila eller en hela kan återställa dem till sunda vätskor.

Engelsk term: Libram of gainful conjuration (Den vita palmens oas)