Nya vapen

Följande vapen som inte ingår i Monster & Magi kan påträffas i våra äventyr. Vi delar upp vapnen i närstridsvapen och belägringsvapen. Med sistnämnda följer också regler för och resonemang kring dessa vapen.

armborst, enhands-, piska

ballist, murbräcka, onager, trébuchet

Närstridsvapen

Armborst, enhands-

Enhandsarmborstet har begränsade användningsområden. Det gör blott liten skada, 1t4, har kort räckvidd, men man måste ännu använda båda händer för att ladda det (en rond). Samtidigt är det ju så litet att det endast kräver en hand för att skjuta iväg en pil, det är lätt att dölja under kappan, och man kan avfyra vapnet i samma ögonblick man drar fram det (till skillnad från en slunga, som också kräver mer utrymme). Enhandsarmborstet är sammanfattningsvis ett vapen som lockar lönnmördare mer än krigare. Kort avstånd är 5 meter, mellanlångt 10 meter och långt avstånd är 20 meter.

Piska

Det finns flera olika sorters piskor, men den vi utgår ifrån här är fem meter lång och består av ett handtag med flätade och avsmalnande läderremmar som “svans” (modellen kallas ibland för oxpiska). Den används nästan aldrig som vapen, men kan tillfoga skada och kan också användas för att snärja någon (till exempel genom att få piskan att snurra några varv kring en arm, eller kring fötterna på en fiende.)

För att kunna använda piskan i syfte att tillfoga skada måste fienden vara tre till fyra meter bort; vill man snärja offret måste denne vara tre meter bort. Med andra ord går det inte att använda piskan om motståndaren är för nära. Används stridsmatta kan piskan alltså inte användas om motståndaren är i angränsande ruta, däremot två respektive tre rutor bort.

Om syftet är att skada en annan slår spelaren ett vanligt attackslag med tillhörande bonusar eller avdrag. För skada slås 1t3-1. Piskan är unik som vapen i så måtto att den trots framgångsrikt attackslag kan göra 0 skada.

Om användaren vill snärja en arm eller ett par ben, eller motsvarande, får han eller hon -2 på attackslaget om offret strider, springer, eller på motsvarande sätt rör på kroppen någorlunda hastigt. Dessutom får offret ett räddningsslag mot dödsstråle. Lyckas varelsen med piskan att snärja motståndaren är det upp till spelledaren att avgöra vad som händer, och kan som inspiration använda brottningsreglerna på sidan 49 i Monster & Magi.

Belägringsvapen

Fordon, skepp och byggnader attackeras lämpligen med riktigt stora vapen, så kallade belägringsvapen (se nedan). Militära kampanjer ligger utanför ramen för Monster & Magi så vi inkluderar inte regler för exempelvis destruktion av ringmur med katapulter. Men följande information om fordons tålighet, och information om belägringsvapens effekter, kan fungera som ett skelett att bygga vidare på för den spelledare som har behov av ett sådant regelverk, anpassat till Monster & Magi. Följande regler täcker främst situationer där exempelvis ett fartyg beskjuts med en ballist, eller när banditer vill slå sönder en båt med sina yxor.

När ett fordon attackeras behöver vi veta om attacken var framgångsrik; fordon har för detta ändamål 11 i skyddsvärde. Alla fordon har, som framgår av tabellen nedan, Hårdhet (H) och Kroppspoäng (KP). När fordonet framgångsrikt attackeras, slår spelaren för skada som vanligt, och drar av fordonets hårdhet från resultatet. Överskjutande skada tillfogas det attackerade objektet. Med andra ord kommer dvärgen med sin yxa inte att kunna förstöra en galär, däremot en kanot.

Om fordonet tar skada motsvarande dess kroppspoäng på ena sida reduceras fordonets förflyttning (hastighet) med hälften, på grund av skador på hjul eller skrov. Om fordonet tar dubbelt så mycket skada som dess KP kan det inte längre förflyttas, och är den båt sjunker den.

Objekt Hårdhet Kroppspoäng
Stridsvagn 8 8
Lastvagn 6 14
Passagerarvagn 6 10
Flodbåt 7 20
Flotte/pråm 4 12
Galär, liten 8 75
Galär, stor 10 120
Kanot 4 4
Karack 10 120
Karavell 8 75
Roddbåt 6 8
Segelbåt, liten 7 20

Besättningen kan laga sitt fordon – reparera eller återställa 1t4 KP per mantimme. Emellertid kan endast 90% av dess maximala KP återställas ”i fält”. En skadat skepp behöver en torrdocka och flera skeppsbyggare för att återställas helt, medan en vagn kräver en vagnsmakare. Kostnader för dylika reparationer är upp till spelledaren. Tänk på att trasiga fordon och båtar säkert kräver lämpligt material och adekvata verktyg för att repareras.

Belägringsvapen används för att attackera fästningar och mer sällan fordon och fartyg. Priset för dessa är liksom för andra ting en riktlinje för spelledaren. På avlägsna platser eller i områden där virke är dyrt kan priset för dem vara dubbelt så högt.

En belägringsmaskin som skjuter missiler (en ballist, onager eller trébuchet) kräver en utbildad artillerist. Maskiner som avskjuter missiler har attackbonus eller avdrag beroende på avstånd, enligt listan nedan, men också ett allmänt attackavdrag om de vill träffa ett specifikt mål mindre än en stor byggnad.

Belägringsvapen är i allmänhet inte användbara mot individer, men spelledaren kan göra undantag för väldigt stora monster.

Vi inkluderar inte regler för attacker mot befästningar, då vi antar att det är en mycket sällsynt tilldragelse, men om det skulle krävas kan spelledaren bedöma byggnadens hårdhet och kroppspoäng med inspiration från fordonstabellerna på denna sida, för att avgöra belägringsmaskinens effekt.

Vapen Eldhast. Avdrag Skada Avst, m.
Ballist 1/4 -3 2t8 20/40/60
Murbräcka 1/3 0 2t8
Onager 1/6 -6 2t12 40/60/80
Trébuchet 1/10 -8 3t10 -/100/150

Ballist

Detta är allt väsentligt ett mycket stort armborst som avfyrar en kolossal pil eller en större sten. Den är vanligtvis monterad på en tripod eller vagn, men kan också monteras på ett skepp. Ballistens pilar kan inte skada stenmurar eller motsvarande. En ballist kräver en tremansbesättning. Den kostar cirka 100 guldmynt.

Murbräcka

Murbräckan används i första hand för att slå upp portar. Den kan se ut på olika sätt, vara mer eller mindre komplicerad, men är ofta en bjälke av ek som med hjälp av rep gungas mot målet under ett rörligt skjul. Kräver en besättning om åtta personer eller fler. Både avseende kostnad och effekt bör spelledaren ta hänsyn till att en murbräckan i princip kan bestå av endast en stock, men också vara mer avancerad.

Onager

Detta är en enkel katapult som avskjuter en sten i tämligen flack bana. Onagern kräver en besättning om fyra.

Trébuchet

Denna imponerande konstruktion använder en motvikt för att slunga en sten i en hög bana. Trébucheten är det största belägringsvapnet och kan inte användas mot mål närmare än 100 meter. Om den används mot mål som är beläget 5-10 meter högre upp än trébucheten får den ytterligare -2 i attackavdrag. En trébuchet kräver en besättning om fyra.