Världskarta (utkast)

Vi arbetar på en karta som omfattar praktiskt taget alla områden där officiella och inofficiella äventyr till Monster & Magi utspelar sig. Detta har lite lägre prioritet och tar lite längre tid.

Eftersom spelledare vädrat ett omedelbart behov av en karta över Galanthus värld tillhandahåller vi det utkast som är aktuellt just nu. Detta får som mycket annat innehåll under “Extramaterial” på sajten betraktas som en inofficiell produkt.

Syftet med denna “karta under arbete” är för närvarande helt praktiskt och för kartor typiskt, nämligen att utröna var de olika geografiska platserna ligger i förhållande till varandra. Den kommer att bli snyggare med tiden, och får väl så småningom Togo Galthus-stämpeln.

Kartan har under flera år vuxit fram tillsammans med äventyren som skrivits för Monster & Magi, och de konverterade klassikerna från TSR. Vi har i princip endast lagt till samhällen och terräng när det fyllt ett specifikt äventyrs behov (samt exempelvis vägar mellan dessa). Fortfarande finns vita fläckar i själva Galanthus rike, men i stället för att fylla dem med slumpvis terräng låter vi dessa områden vara outforskade tills det kommer äventyr som förläggs där.

Kartan inkluderar inte Förtvivlans öken, där TSR-klassikertrilogin med samma namn utspelar sig. Vi tänker oss att denna öken ligger långt sydväst om Lupa Sol.

Det finns fyra namngivna orter på kartan för äventyr som inte är tillgängliga som Monster & Magi-moduler, vid sidan av huvudstaden: Saltmars, Grotten, Årlen och Kusner. De är kopplade till äventyrsmoduler som spelades med Monster & Magi-regler innan vi började översätta och konvertera TSR-klassiker.* Det är möjligt att vi fyller i dessa luckor, i synnerhet om detta uttryckligen efterfrågas.

En hexagon på kartan motsvarar 30 kilometer. Den spelledare som vill göra det enkelt för sig kan besluta att en hexagon motsvarar en dagsmarsch.

En större bild framträder om du klickar här: Galanthus värld.

*The Sinister Secret of Saltmarsh, Assassin’s Knot, Against The Cult of the Reptile God respektive The Sentinel och The Gaunlet.

Har du glädje av det kostnadsfria material som delas på denna webbsida kan du bjuda tillbaka via knappen nedan.

Bjud på en kaffeBjud på en kaffe