Om Monster & Magi

För den som är nyfiken på Monster & Magi och funderar på att köpa spelet räcker säkert den övergripliga beskrivningen på förstasidan. Men de som sedan tidigare är inne i rollspelsvärlden vill ofta ha mer information om Monster & Magi, utöver att det är ett bra fantasyrollspel. Här spenderar vi lite mer tid till att berätta om spelet.

På webbplatsens förstasida berättar vi kortfattat vad Monster & Magi är, och nämner några avsnitt vi särskilt vill framhålla. Tillsammans med våra kostnadsfria äventyr räcker det säkert utmärkt för de flesta som vill skapa sig en bild av detta rollspels möjligheter. Om man tvekar att köpa en självpublicerad bok på grund av att risken är högre att texten håller lägre kvalitet än i böcker utgivna av etablerade förlag, finns möjlighet till egen kvalitetsgranskning i och med den kostnadsfria digitala versionen.

Men de som redan är rollspelsentusiaster och äger god kännedom om samtida fantasyrollspel, och kanske dessutom har den historiska kunskapen att sortera in dessa i olika spår, är enligt vår erfarenhet ofta nyfikna på var Monster & Magi hör hemma på en tänkt översikt. Det är bland annat denna nyfikenhet vi ska försöka stilla här, när vi berättar mer om rollspelet.

Innan vi definierar vårt spel vill vi framhålla att Monster & Magi inte skrevs med avsikt att passa in i ett särskilt fack, eller för att positionera sig i förhållande till andra spel. I själva verket fanns det inte några planer alls på att publicera texten när projektet påbörjades. Inte ens under tiden andra versionen skrevs. Utan författarens begränsade avsikt var att själv ha tillgång till regler på svenska som byggde på det klassiska Dungeons & Dragons-systemet. Det fanns nämligen inte.

Tanken att publicera resultatet kom först sent i spelets utveckling. Det var när Erik Toshach och Markus Wande kommit med i projektet och vi såg vilket fantastiskt arbete Monster & Magi var på väg att bli. Då ändrades inriktningen från ett rent hobbyprojekt till att färdigställa ett komplett, underhållande och inspirerande rollspel vi med stolthet kunde låta trycka och binda som bok.

Slutprodukten som nu finns att köpa hos bland annat Bokus har inte desto mindre tydliga inspirationskällor, som författaren konsulterade under sitt arbete. Utan att nämna enskilda produktnamn utgjordes dessa i första hand av de moderna amerikanska fantasyrollspel som brukar sorteras in under “OSR”. För många som läser denna text är begreppet säkert bekant, men för de andra gör vi en kort utvikning.

OSR står för Old-School Revival och betecknar ett vid 2000-talets början uppblossande intresse för rollspel så som de spelades förr. I korthet rollspel som var mindre regelstyrt och mer improviserat, där spelarnas kreativitet var viktigare än värden på karaktärspappren. De populäraste fantasyspelen hade vid denna tid snarast utvecklats till taktikspel med striden och karaktärernas förmågor i centrum, och många tyckte att själva rollspelandet gått förlorat längs vägen.

Det här sammanföll med att Wizards of the Coast, som äger varumärket Dungeons & Dragons, släppte de klassiska reglerna som “öppet spelsystem”, under den så kallade Open Gaming-licensen (OGL). Det innebar att vem som helst kunde skriva sitt eget fantasyrollspel baserat på Dungeons & Dragons historiska regler, givet att licensen medföljde produkten. Nu kan man visserligen resa invändningar mot den juridiska möjligheten att “äga” spelregler, men klart är i varje fall att det från år 2004 släpptes ett antal oberoende fantasyrollspel under denna licens.

Dessa företrädelsevis amerikanska spel kallades för Dungeons & Dragons retro-clones, numer vanligtvis bara retro-clones eller “retrokloner”. Det vill säga spel som i sitt regelsystem och inte minst anda speglar de tidiga Dungeons & Dragons-versionerna (1974-1983). Även om Monster & Magi skiljer sig avsevärt från de historiska produkterna, är det när allt kommer omkring en retroklon.

Sagt i detta sammanhang kan denna slutsats ge intryck av brist på originalitet, men i själva verket är Monster & Magi Sveriges enda retroklon av det här slaget. Andra svenska fantasyspel som dragit fördel av OGL har “främmande” inslag i det klassiska systemet, till exempel mutanter, manapoäng och färdigheter. Vi har å vår sida har låtit bli sånt, helt enkelt för att vi inte tycker att dessa tillägg tillför något i ett enkelt fantasyrollspel som sätter spelaren i fokus.

För att i korthet utveckla detta: Vi tycker att Dungeons & Dragons klassiska magisystem reser utmaningar som gynnar spänningen, och tvingar spelaren att vara fantasifull med sina besvärjelser. Medan färdigheter å andra sidan är ett måste i rollspel som utspelar sig i en modern värld, tillför det inget i en mer medeltida värld; det ska således inte belasta ett enkelt fantasyrollspel där det i första hand är spelaren och inte karaktären som utmanas. Andra tycker annorlunda, och då är det ju bra att det finns flera olika fantasyrollspel att välja mellan.

Men låt oss ringa in Monster & Magi lite mer, för den som kan sin Dungeons & Dragons-historia. När författaren skrev rollspelet fanns som antytts ingen tanke på att efterlikna ett annat spel, utan målet var bara att skriva ett bra spel huvudsakligen byggt på det klassiska regelsystemet. Enligt vår expert landade i varje fall projektet “nära de klassiska utgåvorna av Dungeons & Dragons, främst Basic/Expert (Moldvay, Cook, 1981) och Basic Set (Mentzer, 1983). Men det har också tagit inspiration från första utgåvan av Advanced Dungeons & Dragons (Gygax, 1978-1979). Naturligtvis”, tillägger vår expert, “med en del förenklingar och tillägg.” (Beskrivningen är redigerad för tydlighet.)

Det som karaktäriserar Monster & Magi är det pedagogiska tilltalet, dess ambition att leda och lära nybörjare. Som exempel kan nämnas den steg för steg-guide som inleder avsnittet Striden. De flesta som spelat fantasyrollspel med liknande regelsystem tycker att det är busenkelt. Det är antagligen därför många som skriver rollspel förbiser att gå igenom grunderna på ett lättbegripligt sätt för den som aldrig spelat rollspel tidigare. Vi vet att nybörjare ofta river sitt hår när de läser rollspelsregler, för det framgår inte hur man gör – varken rent allmänt eller exempelvis hur en strid spelas ut. Tänk om en bordsspelsförfattare som Klaus-Jürgen Wrede haft samma inställning till sina läsare när han skrev Carcassonne! Författaren till Monster & Magi har med sin pedagogiska bakgrund tagit fasta på den upprepade erfarenheten att det som är självklart för den ene, kan vara helt främmande för den andre. Att förklara grunderna för nybörjaren sänker inte värdet för veteranen, så länge denne får sitt lystmäte några minuter längre fram. På så vis lyckas författaren nå båda parter med sitt spel.

Större delen av boken består inte av faktiska regler, det vill säga instruktioner för hur man gör. Här har författaren utnyttjat sin stilistiska begåvning till att ge levande beskrivningar, föra lättsamma diskussioner med läsaren, inspirera denne att själv avgöra detaljer och använda sin egen fantasi för att beskriva den värld han eller hon leder. Vi vet också att många ofta återvänder till Monster & Magi och läser lite här och där som förströelse, även sedan spelet är välbekant.

Författarens personliga engagemang tillsammans med spelets “organiska” utveckling är en av dess styrkor. Att författaren under två-tre år arbetade med reglerna för sin egen och sina spelares skull, och hela tiden följde sin vision i stället för att snegla på andra, har gett spelet en personlig och engagerande prägel. Sedan har författaren utnyttjat sin yrkeserfarenhet som redaktör för att säkerställa att texten fungerar väl för tredje part, och utöver detta haft hjälp av en förstklassig granskning av prosa och regler.

Monster & Magi har också uppnått författarens personliga ambition, nämligen att vara spelledare med det regelsystem han föredrar för fantasyrollspel, skrivet på svenska. I skrivande stund har han varit spelledare för Monster & Magi i över fyra år, och två av hans barn är numer också spelledare för egna grupper. Hemma hos författaren är det 15-20 personer som spelar Monster & Magi varje vecka (lyckligtvis inte samtidigt!). Utöver denna sprudlande rollspelsaktivitet i författarens hem finns det förstås ytterligare grupper runtom i landet som regelbundet spelar detta rollspel.

Det som tilltalar många Monster & Magi-spelare är spelets enkelhet och spelarnas frihet, reglernas tydlighet och författarens inspirerande tilltal. Trots att det är 220 sidor långt är det, som en rollspelsveteran uttryckte det på Facebook, “inga konstigheter”. Det tycker vi sammanfattar spelet utmärkt. Dess korta historia som publicerad bok har redan visat att nybörjare inte behöver någon hjälp alls för att komma igång med Monster & Magi. Det är så pass enkelt och intuitivt. Men dess långa utvecklingstid har också visat att spelet har ett djup som gör det till ett fortsatt nöje att spela det varje vecka, år efter år. Att det är ett outtömligt spel – ja, en ändlös värld av äventyr.