Vill du vara med?

Togo Galthus Äventyr välkomnar fler författare och illustratörer. Det vi i synnerhet önskar är kortare äventyr, kartor och bilder.

Vi strävar efter att upprätthålla etablerad nivå på texter och illustrationer, samt det tilltal som karaktäriserar våra regler och äventyr.

Monster & Magi är resultatet av ideellt arbete drivet av passion för fantasyrollspel, med ambitionen att sprida hobbyn till i synnerhet de yngre generationerna.

Vi kan för närvarande inte erbjuda arvode för manus och bilder.

Kontakta oss för frågor och förslag!